Politica de Utilizare Cookie-uri Kelan

Protectia Datelor GDPR

Noi, la Kelan, credem in relatiile corecte si, ca orice partener bun, ne dorim sa-ti fim alaturi. Protectia datelor tale cu caracter personal este importanta pentru noi. Tocmai din acest motiv, vrem sa ne asiguram ca noile reglementari europene (GDPR) - care se aplica incepand cu 25 mai - sunt respectate.

In cazul in care doresti sa modifici felul si modalitatile in care comunicam cu tine in scop publicitar, in baza acordului tau exprimat in trecut, te rugam sa le modifici online la noi pe site pentru actualizarea preferintelor tale de comunicare in pagina contul meu din site-ul 
www.Kelan.ro

Drepturile fundamentale

Carta drepturilor fundamentale a UE prevede că cetățenii UE au dreptul la protecția datelor lor personale.

Legislație

Pachetul legislativ privind protecția datelor adoptat în mai 2016 urmărește să pregătească Europa pentru era digitală. Peste 90 % dintre europeni spun că doresc să aibă aceleași drepturi de protecție a datelor peste tot în UE și indiferent de locul în care sunt prelucrate datele.

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Regulamentul este un pas esențial pentru consolidarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor în era digitală și simplificarea normelor pentru întreprinderi pe piața unică digitală. În același timp, acest pachet unic va pune capăt fragmentării actuale și va elimina sarcinile administrative costisitoare care revin întreprinderilor.

Regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se va aplica de la 25 mai 2018.

Directiva privind poliția

Directiva (UE) 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date.

Directiva protejează dreptul fundamental al cetățenilor la protecția datelor ori de câte ori datele cu caracter personal sunt utilizate de autoritățile de aplicare a dreptului penal. Ea va garanta în special protecția adecvată a datelor personale ale victimelor, martorilor și suspecților și va facilita cooperarea transfrontalieră în combaterea criminalității și a terorismului.

Directiva a intrat în vigoare la 5 mai 2016, iar statele membre trebuie să o transpună în legislația lor națională până la 6 mai 2018.

Autoritățile naționale pentru protecția datelor

Țările UE au înființat organisme naționale responsabile de protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a UE.

Comitetul european pentru protecția datelor

Autoritățile naționale de supraveghere din UE colaborează acum în cadrul Grupului de lucru instituit prin articolul 29. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) și Comisia sunt membre ale Grupului. De la 25 mai 2018, Grupul de lucru instituit prin articolul 29 va fi înlocuit de Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD). CEPD are statutul de organism UE cu personalitate juridică și dispune de un secretariat independent.

CEPD are competențe extinse. El poate să emită decizii în cazul litigiilor dintre autoritățile naționale de supraveghere și să ofere recomandări și îndrumări cu privire la conceptele esențiale din RGPD și Directiva privind poliția.

Protecția datelor în instituțiile și organismele UE

Legislație

Regulamentul 45/2001 stabilește normele aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele UE. La 10 ianuarie 2017, Comisia a prezentat o propunere de modificare a acestor norme pentru a le alinia Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD).

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Regulamentul privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile UE a instituitAutoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)AEDP este un organism UE independent responsabil cu monitorizarea aplicării normelor de protecție a datelor în cadrul instituțiilor europene și cu investigarea plângerilor.

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene

Comisia Europeană a numit un responsabil cu protecția datelor care monitorizează aplicarea normelor privind protecția datelor în cadrul acestei instituții. Responsabilul cu protecția datelor asigură în mod independent aplicarea internă a normelor de protecție a datelor, în cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Finanțare

Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020